Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

Βάλε ένα τέλος στο κακό,άλλωστε αυτό γυρνάει πάνω σουΟ Δημιουργός θέλοντας να βάλει τέλος στην αναπτυσσόμενη κακία, αποτέλεσμα της πτώσης του ανθρώπου από το αρχικό επίπεδο ζωής , όταν δημιούργησε αυτόν τον κόσμο έβαλε ένα χρονικό πλαίσιο ζωής σε όλα τα σώματα ώστε στο τέλος κάθε ενσάρκωσης να επέρχεται μια δίκαιη κρίση, ουτοσώστε αυτό το αποτέλεσμα αυτής της κρίσης να μπορέσει να οδηγήσει τις αμαρτωλές ψυχές σε συνειδητοποίηση αυτής της ανόσιας εσωτερικής φωτιάς και των ολέθριων αποτελεσμάτων της και έτσι αυτόματα να οδηγηθούν σε μετάνοια και κάθαρση.

Το αποτέλεσμα, σαν αντιστάθμισμα κάθε κακής συμπεριφοράς και πράξης σε προηγούμενη ζωή θα είναι πολλαπλάσια αρνητικό για το άτομο στην επόμενη, αυτό δεν ξεκινά από επιθυμία του δημιουργού, ούτε είναι κάτι το οποίο προσδοκά από εμάς, τουναντίον, αλλά είναι ένας φυσικός νόμος και ένα αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων και των δικών μας επιλογών.

Κάθε ένας από εμάς σε κάθε του ενσάρκωση καλείται να επιλέξει τον δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσει και μέσα από αυτήν την επιλογή προδιαγράφει το αν θα μπορέσει να εξέλθει σταδιακά από αυτόν τον τροχό της γέννησης και του θανάτου ή θα δημιουργήσει περισσότερα δεσμά και αντιστάσεις που θα τον συνδέσουν, θα τον δέσουν περισσότερο με αυτήν την φύση του θανάτου.

Έτσι κάθε καλή πράξη απελευθερώνει και μας προσδίδει περισσότερο εσωτερικό φως, και κάθε κακή πράξη μας σαπίζει εσωτερικά μεταφέροντας μας περισσότερη δυστυχία, πόνο και σκοτάδι.

Αγαπητοί φίλοι μην έχετε καμία μα καμία  αμφιβολία ότι μια κακή πράξη ή σκέψη, γυρνάει και επηρεάζει την πηγή της, τον δημιουργό της μεταφέροντας του πολλαπλάσιο κακό και πόνο μέσα από τον χρόνο.

Μείνετε στο Φως, ενδυθείτε την Αγάπη και την κάθε στιγμή πολεμήστε εσωτερικά και εξωτερικά για τις πανανθρώπινες αυτές αξιες που μπορούν, και έτσι είναι, να μας οδηγήσουν σταδιακά και να μας ενώσουν με μιας εντελώς διαφορετικής φύσης πραγματικότητα.

Εκεί το Φως και το δημιούργημα είναι ένα και το αυτό.
Δημοσίευση σχολίου