Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

Is there any road ? / Υπάρχει ένας δρόμος;


Is there any road ?

Is there any road that lead us out of this cruelty of our world? from pain, fear, injustice, ugliness, the disharmony and exploitation; Yes there is.

 Υπάρχει ένας δρόμος;

Υπάρχει ένας δρόμος που μας οδηγεί έξω από αυτήν την σκληρότητα του κόσμου μας; Τον πόνο, τον φόβο, την αδικία, την ασχήμια, την δυσαρμονία και την εκμετάλλευση; Ναι υπάρχει.
Δημοσίευση σχολίου