Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

The dark night begins to unfold / Η σκοτεινή νύχτα αρχίζει να ξεδιπλώνεται


The Final Judgment, center panel of the triptych, 1504
Hieronymus Bosch, Dutch (c. 1450-1516)

Η σκοτεινή νύχτα αρχίζει να ξεδιπλώνεται

Η σκοτεινή νύχτα αρχίζει να ξεδιπλώνεται σε ολόκληρη την γη.
Το Πνεύμα αποσύρεται πριν την μεγάλη μάχη.
Πόνος,θρήνος,οδύνη,σύγκρουση,σκληρότητα θα ακουστούν μέσα από τις φωνές και τις καρδιές των ανθρώπων.
Προετοιμαστείτε για τα μελλοντικά γεγονότα ανοίγοντας την καρδιά σας για το Φως του Κυρίου.
Aφήστε το σημάδι του να λάμψη όλο και πιο ισχυρό μέσα από το μέτωπο σας.
Είναι ο καιρός της μεγάλης συστράτευσης.
Είναι ο καιρός της μεγάλης διαλογής των ψυχών.
Λίγο πριν την τελική κρίση.
Λίγο πριν την μεγάλη ανακαίνιση. 


The dark night begins to unfold

The dark night begins to unfold across the earth.
The Spirit is withdrawn before the big battle.
Pain, grief, sorrow, conflicts, cruelty will heard through the voices and hearts of people.
Prepare your self's for the future events by opening your heart towards the Light of the Lord.
Let His mark to shine ever more powerful through your forehead.
It is the time of the great engagement.
It is the time for the big sorting of souls.
Little time before the final judgment.
Little time before the entire renovation.
Δημοσίευση σχολίου