Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Η καρδιά μου είναι βαριά


Η καρδιά μου είναι βαριά

Τα υλικά αποκτήματα βαραίνουν την ψυχή του ανθρώπου και η εξάρτηση του από αυτά σκοτεινιάζει το μυαλό και την καρδιά του.
Ο φόβος της απώλειας δημιουργεί διαμάχη.
Γιαυτό αν έχεις δυο πανωφόρια δώσε το ένα.
Σε έναν κόσμο ίσης κατανομής του πλούτου η ψυχή μας μοιάζει πιο ευδιάκριτη,πιο καθάρια.
Όταν η φτώχεια της ανθρώπινης ψυχής εκλείψει ο ήλιος θα ζεσταίνει τις καρδιές όλων των ανθρώπων χωρίς περιορισμό η διάκριση.
Και αυτό είναι ένα πρώτο βήμα.

My heart is heavy 

Material possessions weigh the human soul and his dependency of these, dark his mind and heart.
The fear of loss creates controversy.
Therefore if you have two coats give the one.
In a world of equal distribution of wealth, the soul seems more visible, more clear.
When the poverty of the human soul no longer exist,the sun will warm the hearts of all people without restriction or discrimination.
And this is a first step.
Δημοσίευση σχολίου