Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

Harmonious Conseption of the Light of Nature


Harmonious Conseption of the Light of Nature

Λεπτομέρεια μιας σελίδας από το 4 κλασσικό κατά σειρά βιβλίο της Αδελφότητας των Ροδόσταυρων.

Εκεί αναγράφεται στα :

Harmonious Conseption of the Light of Nature.
From which you can deduce the Restoration & Renovation of all Things Emblematic

Αρμονική Σύλληψη του Φωτός της Φύσης.
Από την οποία μπορείτε να συμπεράνουμε την Αποκατάσταση & Ανακαίνιση όλων των Εμβληματικών Πραγμάτων.

Αν το μεταφράζεται διαφορετικά διορθώστε με
Δημοσίευση σχολίου