Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Η Γνώση στην σημερινή της εκδήλωση του J. van Rijkenborgh
Η Γνώση στην σημερινή της εκδήλωση του J. van Rijkenborgh

Μια κατάσταση συνείδησης είναι μια ηλεκτρομαγνητική κατάσταση.
Η συνείδηση μας αποτελείται από επτά κέντρα γεμάτα με μαγνητικό ρευστό, με αστρικό ρευστό, που βρίσκονται στο ιερό της κεφαλής στις επτά εγκεφαλικές κοιλότητες.
Διατρέφονται με την διαδικασία της αναπνοής του μαγνητικού συστήματος στον εγκέφαλό μας ο οποίος έλκει το αστρικό ρευστό από το διακοσμικό μαγνητικό πεδίο. Συνεπώς, η δική σας κατάσταση συνείδησης εξαρτάται εξ ολοκλήρου από την ποιότητα και τις δράσεις στο διακοσμικό μαγνητικό πεδίο γύρω σας.
Έτσι γίνεται σαφές με πιο τρόπο έρχονται σε ύπαρξη νέες περίοδοι.
Οι αλλαγές μέσα μας προκαλούνται από τις αλλαγές στο διακοσμικό πεδίο γύρω μας και επιφέρουν σχεδόν άμεσα αλλαγές στην εκδηλωμένη ζωή.

Το διακοσμικό μαγνητικό πεδίο αποτελείται από δώδεκα ρεύματα που εκδηλώνονται και σε εμάς και υπόκεινται σε ένα σχέδιο που εκδηλώνεται σε μια χρονική περίοδο. Αυτά τα δώδεκα ρεύματα υπόκεινται ελέγχονται από άλλα ισχυρότερα μαγνητικά ρεύματα.
Υπάρχουν πολλά μαγνητικά συστήματα που αλλληλεπιδρούν. ισχυρότερα ή ασθενέστερα.
Το μαγνητικό πεδίο που φέρνει σε πραγμάτωση τον κόσμο μας αναπτύσσει μια σειρά περιόδων και μια πορεία μέσα στον χρόνο και τον χώρο μέσω της ανθρωπότητας. 

Βέβαια η πορεία αυτή μέσα στον χώρο και τον χρόνο δεν αποφασίζεται από τον άνθρωπο. Όλα είναι αποφασισμένα από πριν (το Θεϊκό σχέδιο εξέλιξις πρέπει να πραγματοποιηθεί).
Οτιδήποτε υπάρχει στο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προβάλλεται στον εγκέφαλο μας και εκδηλώνεται σαν συνείδηση και αυτή η συνείδηση μας παρακινεί σε μια εκδήλωση ζωής.

Για αυτό ως προς την φύση είμαστε εντελώς κατευθυνόμενοι.
Ο άνθρωπος είναι μέρος μιας μαγνητικής διαδικασίας και μέρος ενός μεγάλου σώματος έτσι μια ανάπτυξη έρχεται και μια ανάπτυξη φεύγει.
Όμως έχουμε την δυνατότητα μέσα στον χώρο και τον χρόνο της πρόσβασις σε ένα άλλο διαφορετικό μαγνητικό πεδίο αυτό της Γνώσης.
Όταν συνδεόμαστε με αυτό το νέο πεδίο ζούμε από αυτό και αναλαμβάνουμε ταυτόχρονα μια αναγκαστική πορεία μέσα σε αυτό μέσα στο οποίο θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε σε συμφωνία με τους νόμους αυτού του μαγνητικού πεδίου.
Για αυτό και εκείνην την στιγμή μια σοβαρή επιλογή από εμάς είναι μιας βαρύνουσας σημασίας.
Συνοψίζοντας προσδιορίζουμε πως αυτήν την στιγμή υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικά μαγνητικά πεδία τα οποία δρουν ταυτόχρονα μέσα στον κόσμο μας και για αυτό εμφανίζονται σήμερα και δυο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων οι οποίες διαφέρουν κατά πολύ μέσα από τις σωματικές τους προδιαθέσεις και τις ηθικές και πνευματικές τους καταστάσεις και ζωή.

Αυτά τα δύο μαγνητικά πεδία που υπάρχουν μέσα στην φυσική μας τάξη έχουν αρχίσει ήδη να αποχωρίζονται το ένα το άλλο για αυτό και πρέπει να προσανατολίσουμε τον εαυτό μας σε αυτήν την μεγάλη και ένδοξη στιγμή μέσα από μια νέα στάση ζωής.
Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση της νέας περιόδου και μόνον μια λύση υπάρχει για εμάς όχι μέσα από θεωρητικολογία αλλά μέσα από μια αναγκαιότητα ζωής. 

Απόσπασμα από το βιβλίο :
Η Γνώση στην σημερινή της εκδήλωση του J. van Rijkenborgh
Κεφάλαιο 1
Η κατάσταση συνείδησης είναι και κατάσταση ζωής.
Rozekruis Pers Harlem Holland


Δημοσίευση σχολίου