Τρίτη, 18 Ιουνίου 2013

Η γνώση από μόνη της δεν αρκεί ... Knowledge alone is not enough ...
Η γνώση από μόνη της δεν αρκεί ... Knowledge alone is not enough ...

Ούτε η γνώση, ούτε το βίωμα, ούτε η κατανόηση που επέρχεται  από αυτά  αρκούν για αυτό το αποφασιστικό εξελικτικό βήμα της ψυχής ώστε να ανοίξουν οι πνευματικοί οφθαλμοί και τα πνευματικά αυτιά και από την ορθή κατανόηση να περάσει ένας άνθρωπος σε καθαρή δημιουργική πράξη και σε αγνό δημιουργικό απελευθερωτικό Λόγο.

Αυτή η καθαρή ενέργεια είναι ένα δώρο από το Πνεύμα σε κάθε ταπεινή γεμάτη με ευγένεια καρδιά που υπομένει και υπηρετεί τον Λόγο και τον άνθρωπο χωρίς ενδοιασμούς και δεύτερες σκέψεις και προσωπικό όφελος.

Την πίστη, την εσωτερική βεβαιότητα της ύπαρξης του πνεύματος την κατακτούμε, την βιώνουμε μέσα από την αρετή, αυτήν την αναγκαία προσωπική διαδρομή προπαρασκευής και προετοιμασίας που θα δημιουργήσει όλες αυτές τις απαραίτητες σωματικές συνθήκες ώστε να μπορέσει το Φως να αγγίξει, να λειτουργήσει, να οδηγήσει, να άλληλο επενεργήσει, να θεραπεύσει κάθε υποψήφιο.

Φίλοι η γνώση από μόνη της δεν αρκεί όπως και το να επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι είμαστε ενήμεροι της κατάστασης
ή απλά την κατανοούμε. Ούτε οι κουραστικές παπαγαλίες των γραφών και των δαιδαλωδών φιλοσοφικών θεωρημάτων.

Ο άνθρωπος παγιδευμένος, φυλακισμένος μέσα στο τερατώδες Εγώ που έχει δημιουργήσει δεν μπορεί παρά να οδηγήσει τον ίδιο του τον εαυτό σε μια επόμενη φυλακή, σε ένα επόμενο στάδιο βίας, εκμετάλλευσης και πόνου και σύγχυσης.

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να απελευθερώσει τον άνθρωπο, μόνο το Πνεύμα μπορεί αλλά με την πλήρη επιθυμία και συνεργασία του ανθρώπου.

Kαι αυτό είναι και το βασικό και ουσιώδες σε αυτό το εξελικτικό σκαλοπάτι της σύγχρονης εποχής που ζούμε, να κατανοήσει και να αποδεχτεί ο άνθρωπος αυτό το εξελικτικό συμπαντικό σχέδιο εξέλιξης και να εναρμονιστεί αυτός ο ίδιος με αυτό.

Και αυτό είναι αναντίρρητο γιατί 'η δόξα του Θεού είναι απρόσβλητη' 


*******

Neither knowledge, nor the experience, nor the understanding that results from these are insufficient for this decisive evolutionary step of the soul for to open the spiritual eyes and spiritual ears and from this proper understanding a man to pass  in pure creative act and pure creative liberating Word.

This pure energy is a gift from the Spirit in every humble heart filled with kindness that endures and serves the Word and man without scruples and second thoughts and personal gain.

Faith, the inner certainty of the existence of the spirit we conquer it, we experience it through virtue, this necessary personal journey of preparation that will create all these necessary bodily conditions so the the light to be able to touch, serve, lead to impinge, heal each candidate.

Friends knowledge alone is not enough as well as repeating continuously that we are aware of the situation or tha we simply understand it. Neither the tedious rote scripture and the labyrinthine philosophical theorems.

Man trapped, imprisoned inside his monstrous Ego that has create can only lead himself into an other subsequent prison, and at a later stage in violence, exploitation, pain and confusion.

Man it can not free man, only the Spirit can but with the full cooperation and the will of man.

And this is the basic and essential in this evolutionary step of our modern era that we live in, man to understand and accept  this universal evolutionary development plan and harmonize himself with it.

And it is undeniable because 'the glory of God is unassailable'
Δημοσίευση σχολίου