Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Μήπως ο αντίχριστος έχει έρθει ήδη μέσα μας? / Perhaps the antichrist has already come within us;


Υπάρχουν ατελείωτες συζητήσεις, βιβλία και video που μας μιλούν για τον ερχομό του αντίχριστου.
Όμως αγαπητοί μου φίλοι, ας αναρωτηθούμε αν η ζωή μας είναι αρμονικά συνυφασμένοι με αυτό που στις γραφές αναφέρεται σαν Αγάπη , Φως και καλοσύνη, σαν φιλευσπλαχνία.

Μήπως περιμένοντας το κακό έξω από εμάς έχουμε επιτρέψει σε αυτό να βρει μια θέση ήδη μέσα στην καρδιά μας? 

Μήπως ο αντίχριστος έχει έρθει ήδη μέσα μας?

Πως? 

Μέσω της απληστίας , της ματαιοδοξίας, της ζήλιας , του μίσους , της κλοπής , της αδιαφορίας , του εγωισμού...

Αυτή η τόσο αρνητική για όλους εμάς ενέργεια, είναι ένα τρομερό ανόσιο πυρ το οποίο μας κατατρώει εσωτερικά διαλύοντας κάθε εσωτερική ποιότητα μέσα μας και πιθανή δυνατότητα που θα μπορούσε μελλοντικά να μας μετατρέψει σε έναν πνευματικό άνθρωπο, ωθώντας μας έτσι πιο κάτω σε μια υπο-ανθρώπινη κατάσταση.

Έτσι αυτό το απεχθές πυρ δεν καταστρέφει μόνο τους άλλους γύρω μας αλλά και εμάς τους ίδιους επίσης.

Η γνώση όλων αυτών των συμβάντων και η θερμή πίστη μας στο Φως της Αγάπης πρέπει να είναι η μόνη αντίδραση μας σ΄ αυτούς τους λιπόψυχους καιρούς.

Το Φως του Χριστού δεν μας ανακαινίζει μόνον αλλά ταυτόχρονα μας προσκαλεί , μας ωθεί μέσα στον κόσμο του πρωταρχικού βασιλείου.

Η ψυχή  που φτάνει σε ωρίμανση μετά από όλες αυτές τις ατελείωτες ενσαρκώσεις και οδυνηρές εμπειρίες, αισθάνεται βαθιά, γνωρίζει, ότι αυτός είναι και ο μοναδικός δρόμος που θα την απελευθερώσει πλήρως και θα την μετατρέψει σε Αγάπη, γιατί ο Χριστός είναι Αγάπη.

 *******

There are endless discussions, books and video that are talking about the coming of the antichrist.

But dear friends, let us ask ourselves if our lives are interwoven harmoniously with what the scriptures referred to us as love, light and goodness, like compassion.

Perhaps waiting for the evil outside ourselves we allow it to find a place already in our hearts;

Perhaps the antichrist has already come within us;

How;

Through greed, vanity, jealousy, hatred, theft, indifference, selfishness ...

This so negative for all us all energy, is a terrible unholy fire which devours us internal, dissolving every inner quality within us, and possible opportunity that could in the future transform us into a spiritual man, pushing us on the contrary much lower in a sub-human state of existence.

So this hateful fire not only destroys those around us but ourselves as well.

The knowing of all of these events and our strong faith towards the Light of Love should be our only response to these faint-hearted times we live in.

The Light of Christ not only renovate us but simultaneously invites us, prompts us into the world of the primary kingdom.

The soul that reaches maturity after all these endless incarnations and painful experiences, feels deeply, knows, that this is the only way that can fully liberate and transform it into love, because Christ is Love.
Δημοσίευση σχολίου