Σάββατο, 3 Μαρτίου 2012

Bach - The Organ Concertos - Richter


Concerto Nr 2 in A minor BWV 593 - Adagio. Senza Pedale a due Clav.
Δημοσίευση σχολίου