Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2012

Μην διστάσεις, η αγάπη περιμένει

 
Μην διστάσεις να ξεδιπλώσεις τις σκέψεις και την καθημερινή σου δράση, όταν αυτές είναι το προϊόν μιας εσωτερικής αγάπης για τον συνάνθρωπό σου, που αναβλύζει μέσα από το εσωτερικό σου ον.
Να γνωρίζεις ότι όλα αυτά είναι σκαλοπάτια που σε ωθούν στον κόσμο του Πνεύματος, αφού σε μια δεδομένη στιγμή όλα τα άλλα θα παρέλθουν.

Do not hesitate to unfold your thoughts and your your daily action (activities), when these are a product of internal love for your fellowman, that spurts (springs) through within your being.
Be aware that all these are steps that prompt (pushing) you in the world of the Spirit, after in a given moment the all other will expire (pass away or perish).
Δημοσίευση σχολίου