Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Changing ? Socially ?

Οποιαδήποτε προσπάθεια πολιτικής η κοινωνικής αλλαγής σε εξωτερικό επίπεδο είναι καταδικασμένη να αποτύχει.
Ουδεμία αλλαγή προς μια ουμανιστική κατεύθυνση δεν πρόκειται να επέλθει εφόσον ο άνθρωπος δεν αλλάξει εσωτερικά και έτσι μένει το ίδιο εγωιστής,ματαιόδοξος,υποκριτής,εκμεταλλευτής σκληρός σαν πέτρα.

Any attempt of a political or social change in an external level is condemned to failure.
No changing towards any humanist direction can occur if the person does not change internally, and thus remains the same selfish,vain,hypocrite,hard as stone.
Δημοσίευση σχολίου