Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Η Μεταμορφωτική μέθοδος της σύγχρονης Πνευματικής Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου


Η Μεταμορφωτική μέθοδος της σύγχρονης Πνευματικής Σχολής του Χρυσού Ροδόσταυρου

Τις περισσότερες φορές οι πολύ απλές έννοιες είναι και οι πιο δύσκολες, για αυτό και χρειαζόμαστε να τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά ενδεχομένως μέσα από ένα λίγο διαφορετικό τρόπο.

Ας δούμε από κοντά εν συντομία την μέθοδο για την οποία η σύγχρονη σχολή του Χρυσού Ροδοσταύρου μας εκθέτει μέσα από την εκτενή βιβλιογραφία της.

''Ο κεντρικός πυρήνας της ζωής του ανθρώπου, η μονάδα, είναι συνδεδεμένη με μία προσωπικότητα η οποία δεν συμμετέχει στο Θεϊκό σχέδιο.
Οι πρωταρχικές μορφές του πνεύματος, της ψυχής και του πνεύματος δεν είναι πλέον παρούσες παρά μόνο θεμελιωδώς.
Κατά την Χριστική - Φιλοσοφική έννοια ο μαθητής αναφλέγεται μέσα στην ιδέα του αληθινού Θείου Ανθρώπου.
Αυτό το φιλοσοφικό βάπτισμα συνδέεται με την προανάμνηση, και έτσι αναγνωρίζει ο μαθητής : Ex Deo nascimur (Εκ Θεού γεννώμεθα).

Κατόπιν ο μαθητής τοποθετείται μπροστά σε ένα τρόπο ζωής ο οποίος βασίζεται σε αυτήν την κατάσταση του 'να αναφλεγόμαστε στον Θεό', σαν να ήταν το διαλεκτικό του ον η αληθινή μορφή.

Ο μαθητής ωθείται κατά αυτόν τον τρόπο να ζήσει προσωπικά τους λόγους του Παύλου : 'Δεν το έχω ακόμα συλλάβει, αλλά το επιδιώκω, προσπαθώντας να το συλλάβω'
Αυτή η στάση ζωής δεν επιφέρει καμία καλλιέργεια της διαλεκτικής προσωπικότητας, αλλά ένα ισχυρό πυρ, μια ηθελημένη παρακμή ως προς αυτήν την φύση, από αγάπη για την τόσο επιθυμητή κατάσταση του Θείου Ανθρώπου που είναι για τον μαθητή το παν.
Μπορεί αυτός τότε να ομολογήσει από εσωτερική πεποίθηση :
'In Jesu morimur (Εν Ιησού αποθνήσκομεν).
Κατά την διάρκεια αυτής της συνειδητής και ηθελημένης παρακμής ως προς αυτήν την φύση, το ουράνιο σώμα, θεμελιωδώς παρόν, αναπτύσσεται και ζωογονείται, και έτσι ο μαθητής βιώνει απευθείας την αλήθεια των λόγων : 'Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστί'.

Αυτή η γνώση και η εμπειρία ωθούν τον μαθητή να επιμαρτυρήσει με βαθιά ευγνωμοσύνη για αυτήν την αλήθεια :
'Per Spiritum Sanctum reviviscimus' (Εκ Πνεύματος Αγίου αναγεννώμεθα).
Σε αυτό το στάδιο ο μαθητής είναι πραγματικά κάτοχος δύο προσωπικοτήτων που συνδέονται μεταξύ τους μέσω της διαδικασίας που αποκαλούμε θεμελιώδη αλλαγή (μεταστροφή).

Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση μέσω αυτής της διαδικασίας, ο κεντρικός πυρήνας πνεύματος περνά σε μια νέα δραστηριότητα, που συνίσταται στο να διασπάσει με μια τριπλή προοδευτική ανάπτυξη, σε τρεις επταπλούς κύκλους, το σύνδεσμό με την διαλεκτική προσωπικότητα και να μεταθέσει την συνείδηση στον ουράνιο άνθρωπο.
Κατά αυτόν τον τρόπο πεθαίνει προοδευτικά ο διαλεκτικός άνθρωπος και παραμένει μόνον ο ουράνιος άνθρωπος.
Μόλις η ουράνια μορφή αρχίζει να γίνεται ορατή μέσα στον μικρόκοσμο, ο θάνατος έχει ήδη κατά βάση υπερνικηθεί.
Τότε η εξάλειψη της διαλεκτικής προσωπικότητας με το θάνατο είναι απλά μόνο περιστασιακή, και καμία νέα διαλεκτική εκδήλωση δεν θα μπορέσει να ακολουθήσει....''

Jan Van Rijckenborgh

Διαλεκτική ονομάζεται το παρόν πεδίο ύπαρξης μας μέσα στο οποίο όλα εκδηλώνονται μέσα από ζεύγη αντιθέτων...
Δημοσίευση σχολίου