Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Μόνον όταν χάσεις τον εαυτό σου θα τον βρεις / Only when you lose yourself you will find him


Μόνον όταν χάσεις τον εαυτό σου θα τον βρεις

Μόνον όταν χάσεις τον εαυτό σου θα τον βρεις.
Όταν το ατελές και το εφήμερο διαδεχτεί το ουσιαστικό και το αιώνιο.
Αυτός δεν είναι ένας δρόμος απώλειας αλλά ολοκλήρωσης γιατί αυτό που υπήρχε στην απαρχή έχει χαθεί, απλά αυτό που έχει χαθεί δεν ολοκληρώνεται μέσα από την φύση γιατί δεν αντιστοιχεί με αυτήν.

Το πνευματικό συμπληρώνεται και αντιστοιχεί με το πνευματικό, και το ανθρώπινο με το ανθρώπινο.
Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο της απώλειας εκθειάζει τα χαρακτηριστικά αυτής της φύσης και αποζητά τιμή και δόξα, πλούτο και δύναμη, ηδονή και ευχαρίστηση.

Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο του πνεύματος αναγνωρίζει μες σε όλα αυτά το παροδικό και την ψευδαίσθηση, αισθάνεται πόσο πολύ μπορούν και τον δέσουν όλο και περισσότερο με τον τροχό της γέννησης και του θανάτου.

Ένας ανάλαφρος θάνατος είναι αυτό που αποζητώ γιατί το μυαλό μου και η καρδιά μου θα βρίσκονται σε πλήρη ηρεμία και αρμονία, βλέποντας πίσω το διάβα της ζωής μου θα διακρίνουν μόνο το φως της αγάπης και τις καλές μου πράξεις, ναι από την αδυναμία και την ατέλεια μου μου προσχώρησα στο αιώνιο φως της αγάπης που αγκαλιάζει και υπηρετεί όλα τα όντα, γιατί στον κόσμο που οι άνθρωποι ονομάζουν το βασίλειο του Θεού το ανώτερο υπηρετεί το κατώτερο και το κατώτερο μέσα από τα καλά του έργα δοξάζει το ανώτερο.

Ποιος δεν θέλει να ζήσει αυτόν τον θ
άνατον που δίνει Ζωή; 

*******

Only when you lose yourself you will find him. 
When the imperfect and ephemeral succeed the essential and eternal .This is not a road of loss but of completion because what existed in the beginning is lost, simply what is lost can not be completed through nature because it does not correspond with it.

The spiritual completed and corresponds with the spiritual, and human to human .Anyone who wants to follow the path of loss extolling the features of this nature and longs for honor and glory , wealth and power, lust and pleasure.


Anyone who wants to follow the path of the spirit recognizes amid all the transient and illusion , feels how much can tie  him up more and more to the wheel of birth and death.


A lighthearted death is what I seek because my mind and my heart will be in full peace and harmony , seeing behind the path of my life will only distinguish light of love and my good deeds, so from the weakness and imperfection i mine joined the eternal light of love that embraces and serves all beings , because what in this  world people call God's kingdom, the upper serving the lower and the lower through their good work glorify superior.


Who does not want to live that death that gives life ?
Δημοσίευση σχολίου