Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Some main painters for you


Titian (1490–1576) Santa Maria Gloriosa dei Frari,Oil on canvas, 1516-1518 Venezia

http://rapidshare.com/files/60439466/Caravaggio__1573-1610_.rar
http://rapidshare.com/files/60442771/El_Greco__1541-1614_.rar
http://rapidshare.com/files/60443716/Eugene_Delacroix__1798_-_1863_.rar
http://rapidshare.com/files/60444489/Francisco_de_Goya__1746-1828_.rar
http://rapidshare.com/files/61673680/Frida_Kahlo__1907-1954_.rar
http://rapidshare.com/files/61672918/Gustav_Klimt__1862-1918_.rar
http://rapidshare.com/files/61673448/Henri_Matisse__1869-1954_.rar
http://rapidshare.com/files/61675024/Johannes_Vermeer__1632-1675_.rar
http://rapidshare.com/files/60446200/Leonardo_Da_Vinci__1452-1519_.rar
http://rapidshare.com/files/60446891/Michelangelo__1475-1564_.rar
http://rapidshare.com/files/60447867/Pablo_Picasso__1881-1973_.rar
http://rapidshare.com/files/60450275/Pierre-Auguste_Renoir__1841-1919_.rar
http://rapidshare.com/files/60451155/Raphael__1483-1520_.rar
http://rapidshare.com/files/60457821/Rembrandt_Van_Rijn__1606-1669_.rar
http://rapidshare.com/files/61673908/Rene_Magritte__1898_-_1967_.rar
http://rapidshare.com/files/61674493/Salvador_Dali__1904-1989_.rar
http://rapidshare.com/files/60459577/Sandro_Botticelli__1445-1510_.rar
http://rapidshare.com/files/61672229/Titiano__1488-1576_.rar
http://rapidshare.com/files/60460380/Vincent_van_Gogh__1853-1890_.rar
http://rapidshare.com/files/60461352/Whistler__1834-1903_.rar
http://rapidshare.com/files/66469131/Paul_Cezanne__1839-1906_.rar
http://rapidshare.com/files/66469543/Paul_Klee__1879-1940_.rar
http://rapidshare.com/files/66470006/Wassily_Kandinsky__1866-1944_.rar
http://rapidshare.com/files/66466144/Albrecht_Durer__1471-1528_.rar
http://rapidshare.com/files/66466593/Auguste_Rodin__1840-1917_.rar
http://rapidshare.com/files/66466828/Giorgio_de_Chirico__1888-1978_.rar
http://rapidshare.com/files/66467458/Henri_de_Toulouse-Lautrec__1864_-1901_.rar
http://rapidshare.com/files/66468289/Hieronymus_Bosch__1450-1516_.rar
http://rapidshare.com/files/79805415/Joseph_Turner__1775-1851_.rar
http://rapidshare.com/files/79805414/Joan_Miro__1893-1983_.rar
http://rapidshare.com/files/79805413/Modigliani__1884-1920_.rar
http://rapidshare.com/files/79805412/Paul_Gauguin__1848-1903_.rar
http://rapidshare.com/files/79805411/Velazquez__1599-1660_.rar
http://rapidshare.com/files/79805410/Canaletto__1697-1768_.rar

Not my post,thanks to the original uploader :)

Δημοσίευση σχολίου