Παρασκευή, 4 Μαρτίου 2011

Carnaval is here were are we?


 Carnaval is here were are we?

Κατά την διάρκεια της ζωής μας συνήθως ενδυόμαστε τον ψυχρό,αδιάφορο,εγωιστικό εαυτό μας.
Στο καρναβάλι απλά τον μεταμφιέζουμε στην πιο αστεία του όψη.
Και στις δυο εκδοχές το αποτέλεσμα είναι θλιβερό.
Μια μόνο επιλογή μας μένει,ολοκληρωτική αλλαγή μέσα και μέσω του φωτός της Αγάπης.

During the time of our life,we usually wear our cold, indifferent, selfish self.
During the carnival time we simply disguise it with it's funniest option.
In both versions, the result is really sad.
Only one choice left for us now, a complete change into and through the light of Love
Δημοσίευση σχολίου