Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Τα σύννεφα πάνω από το Ιερό του Karl Von EckartshausenΤα σύννεφα πάνω από το Ιερό του Karl Von Eckartshausen

Απόσπασμα από την Πρώτη Επιστολή.

Ο Χριστός είναι Σοφία, Αλήθεια και Αγάπη.
Σαν Σοφία είναι η αρχή του νου, η πηγή της καθαρής γνώσης.
Σαν Αγάπη είναι η αρχή της Ηθικής, το ουσιαστικό, καθαρό κίνητρο θέλησης.
Αγάπη και Σοφία συμπληρώνουν το πνεύμα της Αλήθειας, το εσωτερικό φως, το υπεραισθητό πράγμα μέσα μας φωτίζει και δίνει αντικειμενικότητα.
Είναι ασύλληπτο πόσο πολύ βυθίζεται ο άνθρωπος στην πλάνη όταν εγκαταλείπει τις απλές αλήθειες της πίστης και εγείρει τις γνώμες του.
Ο αιώνας μας επιθυμεί να καθορίσει την αρχή του νου και της ηθικής ή το κίνητρο της θέλησης με το κεφάλι, και αν οι κύριοι λόγιοι ήταν προσεκτικοί, πιθανόν να έβρισκαν σίγουρα κάτι καλύτερο στην καρδιά του απλού ανθρώπου, απ ότι σε όλους τους φανταχτερούς συλλογισμούς τους.
Ο έμπρακτος Χριστιανός βρίσκει αυτό το κίνητρο της θέλησης, την αρχή κάθε ηθικής, αντικειμενικά και πραγματικά μέσα στην καρδιά του και του δίνει έκφραση στον ακόλουθο τύπο :
'Αγάπα πάνω από όλα τον Θεό σου, και τους πλησίον σου σαν τον εαυτό σου'
Αγάπη στο Θεό και τον πλησίον μας είναι το κίνητρο της θέλησης του Χριστού και η ουσία της ίδιας της Αγάπης είναι ο Χριστός μέσα μας.
Έτσι η αρχή του νου είναι η σοφία μέσα μας και η ουσία της σοφίας ταυτόχρονα.
Η ουσία πάλι είναι ο Χριστός, το Φως του κόσμου. Σε αυτόν βρίσκουμε την αρχή του νου και της ηθικής.

Όλα όσα λέω εδώ δεν είναι υπερφυσικός εκστασιασμός, είναι πραγματικός ρεαλισμός, απόλυτη αλήθεια, την οποία μπορεί να την ελέγξει ο καθένας μέσω εμπειρίας, μόλις δεχτεί μέσα του την αρχή του νου και της ηθικής, τον Χριστό σαν Σοφία και Αγάπη.
Ο ίδιος έχει ονομάσει τον εαυτό του Αλήθεια, και μόνον Αυτός είναι Σοφία και Αγάπη.
Αλλά για την απόλυτη βάση όλων των αληθινών και μεταφυσικών ο φυσικός άνθρωπος είναι εντελώς κλειστός.
Και ο νους τον οποίον θέλουμε σήμερα σαν νομοθέτη να τον εγκαταστήσουμε στον θρόνο, είναι ένας γυμνός αισθητηριακός νους, του οποίου το φως, όπως η λάμψη του σάπιου ξύλου, διαφέρει από την λάμψη του ηλίου.
 

Η απόλυτη αλήθεια δεν είναι για τον αισθητηριακό άνθρωπο, είναι για τον εσωτερικό, τον πνευματικό άνθρωπο, ο οποίος κατέχει ένα δικό του αισθητηριακό εξοπλισμό ή ακριβέστερα, μια εσωτερική αίσθηση για να μπορέσει να απορροφήσει την εσωτερική αλήθεια του μεταφυσικού Κόσμου.
Μια Πνευματική αίσθηση, η οποία χειρίζεται τα πνευματικά πράγματα τόσο φυσικά για μια αντικειμενική παρατήρηση, όπως κάνει και η εξωτερική αίσθηση για τα εξωτερικά πράγματα.'

Rozekruis Pers


http://www.rodostavros.org/ 

https://www.rozekruispers.com/
Δημοσίευση σχολίου