Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017

Depeche Mode - Personal Jesus (Ερμηνεία των στοίχων)
   

Ο προσωπικώς Ιησούς, δεν είναι μια αναφορά στον ανώτερο εαυτό αλλά στο πρωταρχικό σπερματικό Θεϊκό άτομο που βρίσκεται μέσα στην καρδιά μας.
Αν του δώσουμε μέσα από αυταπάρνηση τον χρόνο να ανθίσει τότε αυτός ο διάλογος θα μας οδηγήσει με ασφάλεια πάνω στην ατραπό.
Είναι το μόνο μέσω σύνδεσης με το Πρωταρχικό Βασίλειο.

Βλέπουμε στο πρώτο σκέλος του τραγουδιού

Faith - inner power
Prayers - dialogue
Caring - service
Hearing - understanding
Be there - action

Στο δεύτερο τις μεγάλες συνειδητοποιήσεις

Unknown - the understanding that we know nothing
Alone - the loneliness of the new soul
Flesh - the understanding that we are unperfected
telephone, receiver - the ability of the Rose to talk and listen to the higher powers
believer - the growing of our faith thru knowledge

Το Τρίτο μέρος

Second best - humility
Test - our right action, work
Chest - were the Rose exist
Confess - the experience of our work
deliver - the result of our work
forgiver - the  understating of our imperfection lead us to forgiveness and love

Το κυρίως απόφθεγμα που σημαίνει πως η πίστη, δηλαδή το βίωμα πάνω στην ατραπό  εδραιώνεται μόνον μέσα από την έκφραση της δράσης του Ρόδου (Ιησούς) μέσα μας προς τα έξω, δηλαδή αγαπάτε αλλήλους - υπηρεσία στον συνάνθρωπο

Reach out and touch faith

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -
Depeche Mode - Personal Jesus

Reach out and touch faith

Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who's there

Feeling unknown
And you're all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I'll make you a believer

Take second best
Put me to the test
Things on your chest
You need to confess
I will deliver
You know I'm a forgiver

Reach out and touch faith
Reach out and touch faith

Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who cares
Your own personal Jesus
Someone to hear your prayers
Someone who's there

Feeling unknown
And you're all alone
Flesh and bone
By the telephone
Lift up the receiver
I'll make you a believer
I will deliver
You know I'm a forgiver

Reach out and touch faith

Your own personal Jesus

Reach out and touch faith
Δημοσίευση σχολίου