Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Figurae instrumentales Testamenti ca. 1400 and ca. 1500
Figurae instrumentales Testamenti ca. 1400 and ca. 1500

Manuscript on parchment of :
1) Ps.-Raymundus Lullus, Figurae instrumentales Testamenti: Diagrams and tables related to the Testamentum, a treatise of the Lullian alchemical corpus.
2) Recipes for obtaining the philosophical stone and the magisterium.

Art. 1 is written by one scribe in Southern Gothica Semitextualis Libraria, with cursive x and cursive finals.
Art. 2 was added by two scribes writing Humanistica Cursiva Libraria.
The parchment is stained and worn due to folding and manipulation. The tables and diagrams are traced in brown or red ink. Except in the tables there is no ruling for the text. The text is written in brown and red ink. Unbound. 
Language: Latin. 
Medieval and Renaissance Manuscripts in Beinecke Library.


Δημοσίευση σχολίου