Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016

Michael Maier's Atalanta Fugiens emblem


Michael Maier's Atalanta Fugiens emblem

Η σπορά είναι μια συμβολική πράξη. Είναι μια τελετουργική παρέμβαση στις διαδικασίες της ζωής της φύσης, προκειμένου να αυξηθεί η αναπαραγωγή της.
Ο χρυσός σπόρος που διασκορπίζεται ολόγυρα είναι ο φορέας μιας πνευματικής ενέργειας γεμάτης από μεταμορφωτικές δυνατότητες.
Η σπορά είναι επίσης μια αρχετυπική εικόνα, βαθιά ριζωμένη μέσα στην συνείδηση μας. Είναι μια πράξη θεραπείας και, αν αναλαμβάνεται με την κατάλληλη εσωτερική στάση, θα παράγει χρυσά αποτελέσματα.
Η γη, η αρχέγονη ύλη μέσα στην οποία η σπορά πραγματοποιείται, αρχικά εξαγνίζεται. 

Αυτή είναι μια διαδικασία δημιουργίας μιας ισορροπίας, ενός καθαρισμού, διότι αρχικά η αντίληψη μας λάμβανε χώρα μέσω της διαδικασίας των ατέρμονων ρευμάτων των επιθυμιών μας, σκέψεων και συναισθηματικών προσκόλλησεων που συσκότιζαν τη συνείδησή μας και μας αλυσόδεναν με τη γη.
Μπορούμε να δούμε τη σπορά σαν μία πράξη προσφοράς και εξαγνισμού. Είναι η σταύρωση του κατώτερου εαυτού μας.
Η μαύρη γη το άλας, καθαρίζεται μέσα από το πυρ του θείου μέσα σε μια λευκή τέφρα μέσω της διαδικασίας που είναι γνωστή ως «πύρωση».

Η φυλλώδης γη είναι η προκύπτουσα τέφρα, καθαρισμένη από το μαύρο μέσα στο λευκό. Αυτή η τέφρα είναι το κατάλληλο γόνιμο έδαφος για τη σπορά του χρυσού σπόρου.
Η λευκή τέφρα μας οδηγεί στην μετάβαση στην φάση της ''λεύκανσις'' στην οποίαν αυτή μετατρέπεται σε χρυσό μέσω της πνευματικής δράσης του σπορέα υδράργυρου.

Emblem from Michael Maier's Atalanta Fugiens painted from Adam McLean
Text from Pentagram. Pentagram is the journal of the International School of the Golden Rosycross, Lectorium Rosicrucianum published by Rosycross Press in several languages.
Δημοσίευση σχολίου