Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

Τι σημαίνει η έννοια Θεός
 Τι σημαίνει η έννοια Θεός

Σωκράτης.
Εγώ λοιπόν υποθέτω κάτι τι τοιούτον. Μου φαίνονται ότι οι πρώτοι άνθρωποι που ήσαν εις τα Ελληνικά μέρη επίστευαν μόνον εκείνους τους θεούς, τους οποίους σήμερον πιστεύουν πολλοί βάρβαροι,δηλαδή τον ήλιον και την σελήνην και την γην και τα άστρα και τον ουρανόν.
Και επειδή έβλεπαν ότι όλα αυτά κινούνται με ταχύτητα και τρέχουν, από αυτήν την φύσιν του τρέχω, το οποίον τότε ελέγετο ''θέω'', ονόμασαν αυτούς θεούς.
Αργότερα δε το ενόησαν και όλοι οι άλλοι και με αυτό πλέον το όνομα τους ονομάζουν. Φαίνεται ωσάν αλήθεια αυτό το οποίον λέγω ή όχι;

''Κρατύλος'' 

Θέω = τρέχω, προχωρώ γρήγορα, πετώ


Δημοσίευση σχολίου