Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Που είναι τα καλά σου έργα?

Που είναι τα καλά σου έργα?
Πολλοί άνθρωποι έχουν καλή πρόθεση και πιστεύουν και νοιώθουν την ανάγκη να φτάσουν σε ένα ανώτερο πνευματικό επίπεδο και έτσι να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με τον κύριο όλης της ζωής.
Αναρωτιέμαι όμως, αν αυτό συνέβαινε τι θα είχαν να του πουν όταν θα τον αντίκριζαν μπροστά τους?
Μπορείς έτσι απλά να σταθείς απέναντι στον Πατέρα και Δημιουργό σου?
Που είναι τα καλά σου έργα?
Τα καλά σου λόγια?
Η αγάπη που ξεχειλίζει από την καρδιά σου?
Καθάρισες τα ιμάτια σου από τις βρομιές?
Το σημαντικότερο σε μια μυητική οδό δεν είναι η συνάντηση του Κυρίου εις στον αέρα γιατί αυτή αν είναι να συμβεί θα συμβεί.
Το σημαντικότερο είναι το τι κάνεις πριν από αυτό.
Και εκεί διακρίνουμε το μυστήριο του Γολγοθά.
H γέννηση, ο θάνατος και η ανάσταση.
******* 
Many people have good intentions and think and feel the need to reach a higher spiritual level and thus to meet and talk with the master of all life.
But I wonder if this happen, what they will tell Him, when He will stand in front of them;
Can you just simply stand in front of your Father and Creator?
Where are your good works;
Your kind words;
The love that overflows from your heart;
Did you cleanse your garments from dirt;
The most important in an initiation path is not the meeting of the Lord in the air because if it can happen it will happen.
The most important is what you do before this.
And there we face the mystery of Golgotha.
Birth, death and resurrection.
Δημοσίευση σχολίου