Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Μακάριοι οι φτωχοί το Πνεύματι - Blessed are the poor in Spirit.

Ο δρόμος προς τον κόσμο του Πνεύματος δεν προϋποθέτει μονο μια αγνοποίηση - καθαρισμό του σωματικού μας φορέα αλλα και μια δραστηριότητα ανακατεύθυνσης της σκέψης όπως και της προσπάθειας της να διευρύνει τον ορίζοντα της, όσον αφορά το κόσμο που την περιβάλλει.

Όσο βηματίζει προς τα εμπρός τόσο συνειδητοποιεί το ανώφελο αυτής της συλλογής πληροφοριών και πως μέσα από αυτήν την δαιδαλώδη προοπτική, η περιπλοκότητα και η ανάλυση προσφέρει περισσότερη περιπλοκότητα και στην ουσία μια απομάκρυνση από τον πυρήνα, από την ουσία της Πνευματικής μας ύπαρξης .

Έτσι παρουσιάζετε μια τύφλωση της συνείδησης όπως και κάθε νέας δυνατότητας, και ενατένισης του τι στην πραγματικότητα είμαστε, και όπως είναι φυσιολογικό με πιο τρόπο λειτουργούμε.

Κατά αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος γίνετε μηχανικός , ασυνείδητος , διαβλητός, έρμαιο καθε εξωτερικής  αρνητικής ενέργειας.

Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να μελετήσει τα χιλιάδες βιβλία  μέσα στην μισοσκότεινη φυλακή μέσα στην οποία είναι κλεισμένος όπως είναι και δικαίωμα του είναι το να βρει έναν τρόπο εξόδου μέσα από αυτόν τον κλειστό χώρο.

Μακάριοι οι φτωχοί το Πνεύματι.

To my new friend Maria and the long conversation we had :)

*******


The way towards the world of the Spirit not only requires a purification - cleaning of our body vector but also an activity such as redirection of our thought and its effort to broaden the horizon of the world that surrounds it.

While steping forward he realizes the futility of this collection of information and that through this labyrinthine perspective, the complexity and the analysis provides more complexity and in reality a going away from the core of the essence of our spiritual existence.

Then a blindness of consciousness apeared and also of any new possibility and contemplation of what we're actually are, and as is natural in wich way we operate.

In this way man become mechanical, unconscious, reproachable, waif to any external negative energy.

It is the right of every man to study thousands of books in the dim prison into which he is sealed as it is the right of him to find a way out through this enclosed space.

Blessed are the poor in Spirit.

To my new friend Maria and the long conversation we had :)
Δημοσίευση σχολίου