Παρασκευή, 10 Αυγούστου 2012

Το κύριο έργο ενός ανώτερου κόσμου είναι να βοηθήσει τον κατώτερο.


Κάθε κατώτερος κόσμος - επίπεδο δημιουργείται από έναν ανώτερο κόσμο - επίπεδο.

Αυτό δεν είναι θεμιτό μιας και το πλάνο της δημιουργίας είναι εξελικτικό,προχωράει από δόξα σε δόξα ευχαριστώντας τον Δημιουργό και όχι σε μια κατάβαση στην ύλη.

Όταν ένας κατώτερος κόσμος δημιουργηθεί σε μια χρονική στιγμή τότε αυτόματα σε αυτόν δίνονται όλες οι απαιτούμενες δυνάμεις - οδηγίες ώστε να μπορέσει να ανέλθει πάλι, να υπερβεί , να αλλάξει.
Αυτό είναι αναπόφευκτο.

Ο ένας κόσμος , το ένα επίπεδο υπάρχει μέσα στο άλλο όπως και όλα τα επόμενα έτσι χώρος και χρόνος δεν ισχύουν όπως εμείς τα γνωρίζουμε και τα βιώνουμε.  

Όμως το ένα ενώνεται με το άλλο σε 7 βασικά σημεία διαχέοντας όλες αυτές τις απαιτούμενες δυνάμεις για την ανόρθωση.
Σαν μια γέφυρα, μια ένωση, γι αυτό και το κύριο έργο ενός ανώτερου κόσμου είναι να βοηθήσει τον κατώτερο.

Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς την συγκατάθεση του κατωτερου.

Έτσι τώρα ξέρετε πια πρέπει να είναι η επιλογή σας, επιλέξτε σοφά.
Δημοσίευση σχολίου