Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Τα πιο μεγάλα και τα πιο θαυμαστά πράγματα...

Τα πιο μεγάλα και τα πιο θαυμαστά πράγματα δεν προέρχονται παρά μόνον από τον Θεό και πατέρα μας, βρίσκοντας καταφύγιο μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου ακτινοβολούν την δόξα της αγάπης που ο δημιουργός μας άφησε για παρακαταθήκη σε όλους εμάς.
Μέσα από αυτά κατανοούμε τον κόσμο που υπερβαίνει τον κόσμο μας και την λαχτάρα της μεγάλης επιστροφής των ψυχών στην κοιλάδα του αμετάβλητου βασιλείου.
*******
All the greatest, most wonderful things do not derived but only from God our Father, finding shelter into the heart of every man radiating the glory of the Love that our Creator has left as a legacy for all of us.
Through them, we comprehend the world, above our world, and the longing of 'the great return of the souls' in the valley of the immutable Kingdom.
 
Δημοσίευση σχολίου