Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2012

Η διαφορετικότητα των μορφών ανάμεσα στους ανθρώπους - The diversity of forms among people


Ορφεύς και Ευρυδίκη

Η διαφορετικότητα των μορφών ανάμεσα στους ανθρώπους ομοιάζει με την ποικιλία των σχεδίων και των ήχων των οργάνων σε μια συμφωνική ορχήστρα.

Όμως, όσο και παράξενος να ακούγετε ο ήχος ενός μπάσου οργάνου από μόνος του, όταν αυτή η ίδια μελωδία συνδυαστεί αρμονικά με το υπόλοιπο σύνολο, η ένωση όλων αυτών των φαινομενικά διαφορετικών ήχων μας εκπλήσσει σαν αποτέλεσμα, δημιουργώντας μια σύνθεση απαράμιλλης ομορφιάς.

Το ίδιο ταυτόχρονα συμβαίνει και στην μαθητεία μας σε μια πνευματική σχολή αλλά και ανάμεσα στις αμέτρητες σχέσεις που έχουμε ήδη.

Πρώτα από όλα η εμφάνιση μας σαν μορφή δεν πρέπει να μας ξενίσει ή να μας προξενήσει πρόβλημα.

Εν συνεχεία πρέπει να δημιουργηθεί η σύλληψη της ενότητας στην διαφορετικότητα του συνόλου των ανθρώπων που ζουν ανάμεσά μας και πως εμείς θα μπορέσουμε να μάθουμε τότε να εκτελούμε αυτόν τον σκοπό αρμονικά και σε πλήρη ικανότητα.

Αυτή η εναρμόνιση είναι ουσιώδους σημασίας για την προσωπική μας μαθητεία αλλά και για την δυναμική του συνόλου.

Εδώ μπορούμε να αντικρίσουμε την μορφή του Ορφέα σαν σύμβολο του ανθρώπου που σαν ον έχει εναρμονίσει τον σωματικό του φορέα σε τέτοιο βαθμό που οι μελωδίες που παίζει είναι ευάρεστες στον πατέρα μας και δημιουργό.

Αυτή η εναρμόνιση είναι μια ουσιαστική και απαραίτητη προπαρασκευή εξαγνισμού που δονητικά θα μας παράσχει το κλειδί μέσα από το οποίο η επικοινωνία με το Ποιμάνδρη μας να λάβει χώρα.

Μόνον τότε μια αληθινή συνομιλία με το Πνεύμα μπορεί να πραγματοποιηθεί οδηγώντας την ουσία του μικροκόσμου μας σε πλήρη μεταμόρφωση και σωτηρία.

Είθε οι επτά χορδές της λύρας του Ορφέα,οι επτά αχτίνες του Αγίου Πνεύματος να μας αγγίξουν εσωτερικά μια δεδομένη στιγμή ώστε αυτό το οποίο έχει στο παρελθόν αποκαλυφθεί να εκφραστεί εσωτερικά και σε εμάς επίσης.

*******

 The diversity of forms among people resembles the variety of the designs and sounds of the instruments in a symphonic orchestra.

But as strange can be to us the sound of a bass instrument, when this same melody combined harmoniously with the rest of the set, the union of all these seemingly different sounds have a surprising result creating in this way a composition of great beauty.

The same also applies in our pupilship in a spiritual school but also among the countless relationships we already have or do.

First of all, our appearance as a form should not seemed awkward to us or our cause any trouble.

Subsequently we must create the concept of unity in the diversity of all people and that how we will be able to learn to execute this tune in harmony and to full capacity.

This harmonization is essential to our personal pupilship and also of the dynamics of the whole.

Here we can see the figure of Orpheus as a symbol of the man who as a being has harmonized his physical body to such an extent that the tunes he play are pleasing to our Father and creator.

This harmonization is an essential and necessary preparation of purification that will provide us the vibrational key means by which the communication with our Poimander occurs.

Only then a true conversation with Spirit can take place, leading to the essence of our microcosm into complete transformation and salvation.

May the seven strings of the lyre of Orpheus, the seven rays of the Holy Spirit touch us at a given moment internally so all what has been previously revealed to be expressed to us internally too
Δημοσίευση σχολίου