Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Το μυστικό όλον των πραγμάτων κρύβεται στην ενότητα


Το μυστικό όλον των πραγμάτων κρύβεται στην ενότητα και στην αρμονική αλληλοεπίδραση του ενός με τον άλλον, η σύγχρονη σκέψη που βασίζεται στην ανάλυση δημιουργεί διάσπαση,διαχωρισμό και έτσι η εικόνα του αντικειμένου παρουσιάζει πολλές κομματιασμένες μη ολοκληρωμένες όψεις και αυτό δημιουργεί σύγχυση και δυσαρμονία. 
Η ανάλυση αυτή η ίδια όσον αφορά την σκέψη είναι θεμιτή όταν οδηγεί στην σύνθεση, αλλιώς διασπώντας ένα αντικείμενο αυτό το ίδιο παύει να υπάρχει, όπως και τα κομμάτια του δεν δεικνύουν την ουσία του. π.χ. μια κομματιασμένη τηλεόραση είναι τηλεόραση?
Δημοσίευση σχολίου