Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

Πως μπορείς να αποκτήσεις μια τεράστια ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία από τον Eσωτερισμό


Πως μπορείς να αποκτήσεις μια τεράστια ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλία από τον Eσωτερισμό


Όποιος ενδιαφέρεται να αποκτήσει όλα αυτά τα βιβλία στα Αγγλικά (δεν αναγράφονται όλα εδώ) ας μου στείλει ένα email στο soundzgreg@gmail.com

Books about Alchemy, Hermetism, Kabbalah, Rosicrucians, Magic, Masonry, Gospels, Anhtroposophy, Theosophy, World Religion and more

Max Heindel - Rosicrucian Bible Mysteriesl 2001
Max Heindel - Ancient And Modern Initiation
Max Heindel - Gleanings of a Mystics 1922
Max Heindel - Messages of the Stars 1918
Max Heindel - Mysteries of the Great Opera 1921
Max Heindel - Occult Principles of Health and Healing
Max Heindel - Simplified Scientific Astrology
Max Heindel - Teachings Of An Initiate
Max Heindel - The Light Beyond Death 2001
Max Heindel - The Mystical Interpretation of Christmas 1920
Max Heindel - The Rosicrucian Cosmo-Conception 1911
Max Heindel - The Rosicrucian Mysteries 1916
Max Heindel - The Rosicrucian Philosophy In Questions and Answers 2010
Charles Weber - Heindel-Steiner Connection
Etheric Vision and What it Reveals (Monthly Lessons)
Arthur Edward Waite - Brotherhood of the Rosy Cross
Arthur Edward Waite - Real History of the Rosicrucians 2008
Arthur Edward Waite - The Hidden Church of the Holy Graal 1909
Arthur Edward Waite - The Way of Divine Union
Arthur Edward Waite - The Works of Tomas Vaughan
Arthur Edward Waite - Turba Philosophorum 1896
Arthur Edward Waite - What is Alchemy (Hermetic Papers 1987)
Arthur Edward Waite - Devil Worship in France or the Question of Lucifer 1896
H. P. Blavatsky - Collected Writings (16 Volumes)
H. P. Blavatsky - A Tibetian Initiative on World Problems
H. P. Blavatsky - Isis Unveiled Vol. I Science
H. P. Blavatsky - Isis Unveiled Vol. II Theology
H. P. Blavatsky - Stanzas Of Dzyan (Secret Doctrine)
H. P. Blavatsky - Studies in Occultism (From Lucifer)
H. P. Blavatsky - The Secret Doctrine Vol I Cosmogenesis
H. P. Blavatsky - The Secret Doctrine Vol II Anthropogenesis
H. P. Blavatsky - Theosophical Glossary
Albert Pike - Morals and Dogma of a Chapter of Rose + Croix
Albert Pike - Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite
The Symbolism of Freemasonry By J.D. Buck, M.D., F.T.S.,  S.R. 32 (1925)
A. P. Sinnett - Expanded Theosophical Knowledge
Annie Besant - In The Outer Court
C. W. Leadbeater - An Outline of Theosophy
C. W. Leadbeater - The Life After Death and How Theosophy Unveils It
C. W. Leadbeater & Annie Besant - Occult Chemistry
Frater Apollonius - The Annotated Book of Dzyan
Godfre Ray King - Unveiled Mysteries
LW Rogers - ElementaryTheosophy
Franz Hartmann - The Life and Doctrines of Jacob Boehme
Henry Cornelius Agrippa - Three Books of Occult Philosophy
The New Pearl of Great Price 1894
The Most Holy Trinosophia by Comte De St.-Germain By Manly Hall
The Comte de Saint Germain by I. Copper-Oakley
Linda S. Schrigner - The R+C Legasy By Dr. John Dee
William Perkes Swainson - Jacob Boehme, the Teutonic Philosopher
Christopher Mc Intosh - The Rosy Cross Unveiled 1980
Magus Ingognito - The Secret Doctrine of the Rosicrucians
Franz Hartmann - Secret Symbols of the Rosicrucians
The Rosicrucian Manifestos - Fama Fraternitatis & Confessio Fraternitatis Emperor Norton Books 2000
Morgan - Myth.and.Philosophy.from.the.Presocratics.to.Plato.Aug.2000
Julia Annas - Plato
Great Theosophist Apollonius of Tyana (THEOSOPHY, Vol. 24, No. 9, July, 1936 )
GRS Mead - Apollonius of Tyana
PHILOSTRATUS Apollonius of Tyana
R'eville - Apollonius of Tyana Complete
Alchemy Ancient and Modern Redgrove (1910)
Andrew Louth - The Origins of the Christian Mystical Tradition
ECKARTSHAUSEN -The Cloud Upon the Sanctuary
Emerald Tablet of Hermes
Gurdjieff - Beelzebub's tales to his grandson 1950
Hermes Trismegistus - The Divine Pymander (1650)
Howitt - The History of Magic vol. I & 2
Jennings - Rosicrucians Rites and Mysteries
Johann Valentin Andreae - Christianopolis
Jesus An Essene by Edward Planta Nesbit [1895]
Manly P. Hall - The Life and Teachings of Thoth Hermes Trismegistus
Manly P. Hall - Symbolism The Philosophical Research Society
Meister Eckhart - Sermons
W. Wynn Westcott - Numbers - Their Occult Power and Mystic Virtues
Patrick Boylan - Thoth The Hermes of Egypt
Paul Nettl - Mozart and Masonry
The Book of Enoch - Intro & notes by Andy McCracken
The Babylonian Talmud (Complete Soncino English Translation)
ROSE+CROIX CATHOLIQUE
A Cronologia Das Ordens Secretas
Alchemical Treatises of Solomon Trismosin
Redgrove - Alchemy Ancient and Modern (1910)
Mary Anne Atwood - Hermetic Philosophy and Alchemy

33 books about religion and gnostic gospels, holly scriptures etc
13 books of Jacob Boehme
20 books of Rudolf Steiner
32 books of J. Krishnamurti
20 books of Plato
5 books of Eliphas Levi
8 books of John Dee
20 books about Kabbalah (Gareth Knight,A.E Waite,Westcott...)
6 books about Paracelsus
68 books about Alchemy
6 books of GRS Mead
8 books of Alice Bailey

Some great Encyclopedia & magazines :

Charles W. Heckethorn - Secret Societies of All Ages and Countries Complete 1897
J. Gordon Melton - Encyclopedia of Occultism and Parapsychology
The Secret Teachings of All Ages - Manly P. Hall - 1928
Warren Matthews - World Religions
Rays from the Rose Cross magazin 69 volumes
Charles Taliaferro and  Elsa J. Marty - A Dictionary of Philosophy of Religion
Hermetic Journal - Complete Set-Voumes 1-46 (1978-1992)
Lucifer 1887 - 1892
The Path 1886 - 1896
The Theosophical Path — July 1911 to October 1935
The Theosophist 1879-1893
Manly P. Hall - Collection of Alchemical Manuscripts -1500-1825 (40 pdf)
Adam McLean's Study Course on Inner alchemy and alchemical symbolism CDROM
Adam McLean - Alchemical and Hermetic Emblems (10 pdf)
Guthrie. Plotinos  complete works (4 Vol)
Dictionary of occult symbols

And more....

Δημοσίευση σχολίου