Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Ο Ιησούς είναι άρτος της Ζωής


Ο Ιησούς είναι άρτος της Ζωής

Στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν τόσα πολλά σημεία που μας επιμαρτυρούν την διδασκαλία του Ροδοσταύρου, πάντοτε με την έννοια ότι περιγράφουν ένα και το αυτό, πως ένας δηλαδή αναζητητής θα βαδίσει την Χρηστική οδό, έτσι ώστε μέσω της ανανέωσης από Ύδωρ και Πνεύμα να φτάσει στην πλήρη Μεταμόρφωση.

 ΙΩΑΝΝΗΣ 6 - 27-40
 
27 Να εργάζεστε όχι για την τροφή που καταστρέφεται, αλλά για την τροφή που μένει για ζωή αιώνια, που ο Υιός του ανθρώπου θα σας δώσει. Γιατί αυτόν ο Πατέρας σφράγισε, ο Θεός». 28 Είπαν λοιπόν προς αυτόν: «Τι να κάνουμε, για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού;» 29 Ο Ιησούς αποκρίθηκε και τους είπε: «Αυτό είναι το έργο του Θεού: το να πιστεύετε σε αυτόν που απέστειλε εκείνος». 30 Είπαν τότε σ αυτόν: «Ποιο λοιπόν σημείο κάνεις εσύ, για να δούμε και να σε πιστέψουμε; Τι εργάζεσαι; 31 Οι πατέρες μας έφαγαν το μάννα στην έρημο καθώς είναι γραμμένο:
άρτο από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». 32 Είπε τότε σ αυτούς ο Ιησούς: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, ο Μωυσής δε σας έχει δώσει τον άρτο από τον ουρανό, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. 33 Γιατί ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο».

34 Είπαν λοιπόν προς αυτόν: «Κύριε, πάντοτε δώσε μας αυτόν τον άρτο». 35 Ο Ιησούς τους απάντησε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται προς εμένα δε θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σ εμένα δε θα διψάσει ποτέ. 36 Αλλά σας είπα ότι και με έχετε δει και δεν πιστεύετε. 37 Καθετί που μου δίνει ο Πατέρας θα έρθει προς εμένα, και αυτόν που έρχεται προς εμένα δε θα τον βγάλω έξω, 38 γιατί έχω κατεβεί από τον ουρανό όχι για να κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά το θέλημα εκείνου που με έστειλε. 39 Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου που με έστειλε:
να μη χάσω από Αυτόν τίποτα από ό,τι μου έχει δώσει, αλλά να το αναστήσω την έσχατη ημέρα. 40 Γιατί αυτό είναι το θέλημα του Πατέρα μου: καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ αυτόν να έχει ζωή αιώνια. και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα».


                                                                         Σχόλια

27
Είναι γεγονός ότι όταν ο άτομο σπινθήρας του πνεύματος αφυπνιστεί,
θα πρέπει μέσω του θεραπευτικού αγγίγματος της Γνώσης του Χρηστικού πεδίου,να ελκύσει τους απαραίτητους νέους αιθέρες (Άγιες τροφές)
που θα τον βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Πνευματικού ανθρώπου μέσα του.
Έτσι όλη μας την εσωτερική και εξωτερική εργασία θα πρέπει να την στρέψουμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

28-33
Πως όμως μπορεί να γίνει αυτό?
Πρώτα πρέπει να πιστέψουμε ότι το Χρηστικό Άτομο μέσα μας αντιστοιχεί με τον Πνευματικό Κόσμο αλλά και ότι η Χρηστική Ακτινοβολία που αντιστοιχεί σε αυτό το άτομο έχει Θεϊκή προέλευση.
Ο Ιησούς μας λέει ότι η διαδικασία αυτή είναι 'έργο Θεού' δηλαδή γίνετε μέσω μιας απευθείας έκχυσης δύναμης από Αυτόν μέσω του Χριστού και έτσι ο άρτος αυτός, η πνευματική αυτή τροφή, είναι που μας δίνει ουσιαστικά ζωή.

34-40
Έτσι βλέπουμε ότι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας οδήγηση στον Πατέρα,στην Γνώση,στο Φως είναι μόνο μέσω του Χριστού δηλαδή της ανάπτυξης του Χρηστικού ατόμου μέσα μας.
Αυτό όταν βαπτίζεται μέσα στην ακτινοβολία του Πνευματικού Φωτός μέσα από τα συνέδρια και τις λειτουργίες μας, ελκύει και έτσι αναπτύσσεται εσωτερικά δημιουργώντας αυτόματα όλες τις απαιτούμενες μετατροπές,μεταμορφώσεις.

Αυτό είναι έργο Θεού είναι, το θέλημα του είναι ο δρόμος μέσα από τον οποίον όλη η ανθρωπότητα θα πρέπει να ακολουθήσει και να αναπτυχθεί.

Αυτή η Χρηστική ενέργεια έρχεται από τον Πνευματικό βασίλειο με μοναδικό στόχο να μην χαθεί καμία ανθρώπινη ψυχή.
Έτσι όλοι όσοι φτάσουν στην μεταμόρφωση θα έχουν αιώνια ζωή και θα μπορέσουν να απελευθερωθούν πλήρως στην τελική κρίση,γιατί αγαπητοί φίλοι ο καθένας από εμάς που βιώνει το Χρηστικό μήνυμα μέσα του, αυτόματα έχει και την αποστολή να βοηθήσει κάθε συνάνθρωπό του σε αυτόν τον έκπτωτο κόσμο, έτσι ο καθένας από εμάς θα έρχεται και θα επανέρχεται σε αυτόν τον κόσμο μέχρι την εσχάτη μέρα.


                                               Κατά Ιωάννην , κεφάλαιο 6ο , 51 

Εγώ είμαι ο άρτος ο ζων, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγη εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει, είναι η σαρξ μου την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου.

I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. This bread is my flesh, which I will give for the life of the world." 
Δημοσίευση σχολίου